poniedziałek, 25 stycznia 2021
Polityka Jakości
Przedsiębiorstwo VentiAir s.r.o. zajmuje się produkcją nowoczesnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. W okresie swojej działalności przedsiębiorstwo wypracowało własną technologię produkcji, którą nieustannie unowocześnia i rozwija dbając o jak najlepsze dostosowanie produkowanych urządzeń do oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów.

Najwyższym priorytetem w działalności firmy jest oferowanie wyrobów nowoczesnych, funkcjonalnych, zgodnych z wymaganiami jakościowymi naszych klientów, będących rekomendacją do dalszych kontaktów i dążenie do ciągłego zwiększania zadowolenia klientów z dostarczanych wyrobów i usług.

Promowanie świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach firmy oraz kształtowanie przekonania, że na jakość wpływa i jest za nią odpowiedzialny każdy pracownik to zadanie, które jest na bieżąco realizowane przez kierownictwo. Pełną dyspozycyjność wobec klientów i zapewnienie im należytej obsługi chcemy osiągnąć poprzez:
  1. monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych w firmie,
  2. ciągłe doskonalenie skuteczności
  3. spełnianie wymagań ustawowych i przepisów prawnych obowiązujących firmę,
  4. dokonywanie zakupów u sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców,
  5. szkolenie własnych pracowników oraz użytkowników wyrobów firmy,
  6. zapewnienie pełnej obsługi serwisowej,
  7. ciągłe poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych.
Zrozumienie i przestrzeganie Polityki jakości przez wszystkich pracowników firmy oraz zaangażowanie w realizację przyjętych zobowiązań pozwoli na osiągnięcie założonych celów jakościowych.